1900.636.099 - Bảo hành: 1900.6122 - Khiếu nại: 043.9966669

Menu chính

Menu chính


1. Bước đầu tiên: Bạn nên tạo menu chính cho gian hàng của bạn

- Từ màn hình quản lý website cửa hàng, đi tới trang website và chọn trang Menu, bạn chọn Chỉnh sửa menu Main menu.

- Đây là danh sách các menu chính của cửa hàng của bạn.

2. Menu xổ xuống (menu drop-down)

- Từ trang quản trị website, đi đến trang Menu  và chọn menu muốn thêm menu con.

- Nhấp vào Thêm đường dẫn một lần cho mỗi liên kết bạn muốn bao gồm trong menu sổ xuống của bạn. 

-  Đối với mỗi liên kết bạn đã nhấp thêm, gõ vào một tên liên kết, sau đó nhấp vào Liên kết đến … hộp thả xuống và chọn điểm đến của bạn cho các liên kết (ví dụ như bạn có thể liên kết đến các bộ sưu tập cụ thể, tất cả các sản phẩm, hoặc các trang vv) 

- Bạn có thể đặt bất cứ điều gì bạn thích cho những tên liên kết (chúng sẽ xuất hiện cho khách hàng của bạn)

- Nhấp vào Lưu. 

- Đây là các menu sẽ hiển thị ngoài giao diện là menu chính của cửa hàng 

- Giao diện hiển thị như hình dưới 

Bạn cũng có thể chỉnh sửa các liên kết (sửa link, tên, vị trí), thêm liên kết, xóa liên kết  trong menu sau khi đã thêm vào, thật dễ dàng.