1900.636.099 - Bảo hành: 1900.6122 - Khiếu nại: 043.9966669

Cài đặt

Cài đặt


1. Hướng dẫn cài đặt theme

Nếu bạn là người mới sử dụng Haravan. Bạn có thể đọc hướng dẫn sử dụng 

1. Cài đặt theme

Bước 1: Đăng nhập vào website Haravan

Bước 2: Vào website


Bước 3: Chọn giao diện


Bước 4: Tải giao diện


Bước 5: Chọn giao diện cần tải , bấm tải lên


Bước 6: Áp dụng theme đã tải lên làm giao diện theme chính


2. Khởi tạo trang nội dung

- Haravan cho phép các cửa hàng tạo các trang nội dung. Chủ cửa hàng nên tạo các trang nội dung để giúp người mua dễ dàng mua hàng và cảm thấy sự chuyên nghiệp của người bán như: trang giới thiệu, hướng dẫn mua hàng, liên hệ

- Khi khởi tạo cửa hàng, một cửa hàng Haravan mặc định sẽ có sẵn trang Giới thiệu cũng như liên kết đến trang. Bạn có thể chỉnh sửa liên kết đến trang nội dung bằng cách vào trang quản lý Menu hoặc chỉnh sửa nội dung trang Giới thiệu này.

Để tạo một trang nội dung mới, bạn vào quản trị Website -> Trang nội dung -> Tạo trang như hình dưới.
3. Thêm một nhóm sản phẩm

- Tại màn hình quản trị, đi đến trang quản lý "Nhóm sản phẩm"
- Nhấp vào "Tạo nhóm sản phẩm"


- Trang Tạo nhóm sản phẩm mới mở ra. Điền các thông tin chi tiết của nhóm sản phẩm đó:
Chú ý: bạn bắt buộc phải nhập tên nhóm sản phẩm


Sau khi nhấn Lưu sẽ hiển thị Sản phẩm để bạn chọn -> Lưu


- Ngoài ra bạn cũng có thể tự động cập nhật sản phẩm vào các nhóm sản phẩm tự động dựa trên những điều kiện, miễn là bạn thiết lập các điều kiện lựa chọn của bạn một cách chính xác. 
Tại Trang Tạo nhóm sản phẩm mới mở ra, tại mục "Thêm sản phẩm vào danh mục" bạn chọn "Sản phẩm tự động cập nhật dựa trên những điều kiện." và thiết lập các điều kiện, bạn sẽ thấy nhóm sản phẩm của bạn đã được tự động hiển thị các sản phẩm phù hợp với điều kiện đã thiết lập.


4. Thêm mới sản phẩm

Để tạo sản phẩm mới bạn cần thực hiện các bước sau

- Tại màn hình quản trị cửa hàng, nhấp Sản phẩm => Sản phẩm để đi tới trang quản lý Sản phẩm
- Tại màn hình quản lý Sản phẩm, bạn click nút Tạo mới sản phẩm để mở trang nhập thông tin sản phẩm mới.


- Thông tin sản phẩm Trang Tạo mới sản phẩm bao gồm các thông tin về:


- Ngoài ra bạn có thể nhập sản phẩm từ tập tin excel